fälla lutande träd

Fälla lutande träd

Att fälla lutande träd kan vara en utmaning och kräver extra försiktighet och planering.

Hur bedömer du riskerna vid fällning av ett lutande träd?

Att bedöma riskerna vid fällning av ett lutande träd är en avgörande del av processen för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Som professionell trädfällare tar vi på Tapper trädfällning hänsyn till en rad olika faktorer för att avgöra hur vi ska fälla trädet på ett säkert sätt.

Viktigaste faktorerna att bedöma inför fällning av lutande träd

Trädets lutning Trädets plats Väderförhållanden Din egen erfarenhet och kompetens

Förutom dessa faktorer kan det också finnas andra risker att ta hänsyn till. Det är därför det är viktigt att ta sig tid att noggrant bedöma situationen innan du börjar fälla trädet. Om du är osäker på din förmåga, anlita en professionell trädfällare. Tapper Trädfällning har hjälpt till med många lutande trädfällningar i Stockholm.

Hur bestämmer du den säkraste fällriktningen?

Att bestämma den säkraste fällriktningen är en av de viktigaste aspekterna av att fälla ett lutande träd. Som professionell trädfällare tar vi hänsyn till en rad olika faktorer för att avgöra var trädet ska falla på ett säkert och effektivt sätt.

Generellt gäller dessa tumregler:

Bedöm trädets naturliga lutning Analysera grenverket Ta hänsyn till vinden

Hur fäller du ett träd som lutar åt fel håll?

Att fälla träd som lutar åt fel håll kräver noggrann planering och extra försiktighet. Som professionell trädfällare följer vi en specifik process för att säkerställa en trygg och effektiv fällning.

Först och främst bedömer vi riskerna genom att noggrant inspektera trädets lutning, grenarnas placering, eventuella hinder och omgivande vegetation. Därefter identifierar vi den säkraste riktningen för trädets fall.

Valet av rätt utrustning är avgörande. Vi på Tapper trädfällning använder en motorsåg i gott skick med rätt säkerhetsfunktioner, och bär alltid hjälm, visir, hörselskydd, handskar och skyddsbyxor. I vissa fall kan en vinsch eller traktor vara nödvändig för att dra trädet i önskad riktning.

Säkerheten är högsta prioritet. Vi spärrar av området runt trädet, minst dubbelt så stort som trädets höjd, och varnar andra i närheten. Ingen får befinna sig i riskzonen under fällningen.

Flera fällningstekniker kan användas beroende på situationen.

Vilka förberedelser behöver du för att fälla ett träd som lutar åt fel håll?

Fälla träd som lutar mot andra träd

Att fälla träd som lutar mot andra träd kräver extra försiktighet och planering. Som professionell trädfällare vidtar vi följande steg för att säkerställa en trygg och effektiv fällning

Bedöm riskerna

Noggrant inspektera lutningens grad, grenarnas placering, eventuella hinder och omgivande vegetation. Bedöm risken för att det lutande trädet kläms fast i det andra trädet under fällningen. Identifiera den säkraste riktningen för trädets fall.

Välj rätt utrustning

Använd en motorsåg i gott skick med rätt säkerhetsfunktioner. Använd även hjälm, visir, hörselskydd, handskar och skyddsbyxor. Använd eventuellt en vinsch eller traktor för att dra trädet i önskad riktning.

Skapa en säker arbetszon

Spärra av området runt träden, minst dubbelt så stort som det lutande trädets höjd. Varna andra i närheten och se till att ingen befinner sig i riskzonen.

Fällningsteknik är väldigt viktigt

Riktningskontroll med brytmån och fällskär

Skär en brytmån på den sida du vill att trädet ska falla. Gör ett fällskär på motsatt sida, något djupare än brytmånen. Såga försiktigt igenom stammen, använd brytjärn för att styra trädets fall i den valda riktningen.

Vinsch eller traktor

Använd en vinsch eller traktor för att dra trädet i önskad riktning innan fällning. Var försiktig med spänningen i repen och säkerställ att vinsch/traktor står stabilt.

Fällning med fällrigg

I vissa fall kan det vara nödvändigt att använda en fällrigg för att lyfta och fälla trädet i en kontrollerad riktning. Användning av fällrigg kräver specialistkunskap och bör endast utföras av certifierade arborister.

Fällning mot annat träd

Undvik i de flesta fall att fälla lutande träd direkt mot andra träd. Om det inte finns något annat alternativ, fäll det lutande trädet först. Fäll det andra trädet i en separat operation, var försiktig så att det inte faller på det lutande trädet.

Behöver du hjälp att fälla ett lutande träd i Stockholm?

Vid frågor eller funderingar når du oss på 0707526797 eller så kan du fylla i kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig.

KONTAKTA OSS